O firmi
Mountain d.o.o.

Firma «Mountain» d.o.o. osnovana je 02.09.1999. godine. Sjedište firme je u ul. Binježevo bb 71240 Hadžići.

Za osnovnu djelatnost ima inženjering, projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija – grijanje, klimatizacija i ventilacija, kao i pratećih elektro instalacija i instalacija automatike.

Po osnivanju firma je upošljavala 5, a danas ima 75 uposlenika. Firma je koncipirana na način da ima sektor projektovanja i tehničke pripreme, operative (izvođenje radova), pravnu službu te službu finansija i računovodstva.

Sektor projektovanja i tehničke pripreme upošljava pet projektanata sa položenim stručnim ispitom koje u operativnom dijelu prate uposlenici kvalifikovani i alatom i mašinama opremljeni za izvođenje radova na pomenutim poslovima.

  • Preko 20 godina iskustva

  • 1369+ uspješno realizovanih projekata

  • Izuzetan kvalitet rada

Naše 20+ godina radnog iskustva čini spektakularnu kvalitetu

Šta mi radimo?
Naše usluge
Kako radimo

Naš proces

01.Planiranje
02.Projektovanje
03.Priprema objekta
04.Izvršavanje radova
Mountain d.o.o.

Naši projekti

“ENERGOINVEST” POSLOVNA ZGRADA

KGH INSTALACIJE

2006

VF KOMERC LUKAVAC

KGH INSTALACIJE

2005

VF KOMERC KOREJA

KGH INSTALACIJE

2005
Naše
Vrijednosti
Sigurnost
Inovacija
Kvaliteta
Integritet
Strategija
Inkluzija

1691+

01. ZAVRŠENI PROJEKTI

1725+

02. ZADOVOLJNI KLIJENTI

75+

03. ZAPOSLENI RADNICI