O firmi
Mountain d.o.o.

Firma «Mountain» d.o.o. osnovana je 02.09.1999. godine. Sjedište firme je u ul. Binježevo bb 71240 Hadžići.

Za osnovnu djelatnost ima inženjering, projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija – grijanje, klimatizacija i ventilacija, kao i pratećih elektro instalacija i instalacija automatike.

Po osnivanju firma je upošljavala 5, a danas ima 75 uposlenika. Firma je koncipirana na način da ima sektor projektovanja i tehničke pripreme, operative (izvođenje radova), pravnu službu te službu finansija i računovodstva.

Sektor projektovanja i tehničke pripreme upošljava pet projektanata sa položenim stručnim ispitom koje u operativnom dijelu prate uposlenici kvalifikovani i alatom i mašinama opremljeni za izvođenje radova na pomenutim poslovima.

  • Preko 20 godina iskustva

  • 1369+ uspješno realizovanih projekata

  • Izuzetan kvalitet rada

Naše 20+ godina radnog iskustva čini spektakularnu kvalitetu

1691+

01. ZAVRŠENI PROJEKTI

1725+

02. ZADOVOLJNI KLIJENTI

75+

03. ZAPOSLENI RADNICI
Naše
Vrijednosti
Sigurnost
Inovacija
Kvaliteta
Integritet
Strategija
Inkluzija